Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą

 

Prawo wykonywania zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą może otrzymać każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

 

  1. posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
  2. uzyskała zaświadczenie od podmiotu wykonującego działalność leczniczą
    w Polsce, który zamierza ją zatrudnić,
  3. ma co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe jako pielęgniarka lub położna, uzyskane w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających uzyskanie zaświadczenia od podmiotu wykonującego działalność leczniczą w Polsce.

 

Więcej informacji nt. niezbędnych dokumentów i procedury postepowania dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

 

Dodatkowych informacji udziela Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia

 

Tel. (22) 63-49-858 Sekretariat

 

E-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje prawo wykonywania zawodu, wydaje dokument „prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/ położnej/ położnego*) i wpisuje pielęgniarkę albo położną do rejestru, o którym mowa w art. 48 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. 

 

 Wniosek o przyznanie prawa zawodu na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność  leczniczą (kliknij)

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn