Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2 - konferencja online

Szanowni Państwo,

 W imieniu Jej Magnificencji Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej prof. zw. dr hab. Krystyny Strzały, Instytutu Naukowo - Rozwojowego PSW oraz całej społeczności akademickiej mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej (15-16 maja br.) oraz II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej (15 maja br.) pod tytułem: „Sektor ochrony zdrowia w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2".

Wyrażam szczerą nadzieję, że organizowane przez nas wydarzenia spotkają się z Państwa życzliwym przyjęciem.

Konferencje odbędą się w formie zdalnej na platformie MS TEAMS.

Udział w Konferencjach jest bezpłatny. Opłacie w kwocie  150 PLN/ 30 Eur podlega jedynie przekazanie artykułu do publikacji. Organizator przewidział szerokie grono osób zwolnionych z kosztów publikacyjnych.

Rejestracja uczestników i słuchaczy trwa do 30 kwietnia 2021 r. W tym terminie prosimy także o przekazanie artykułów mających podlegać recenzji oraz publikacji przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.  

Rejestracja na obie Konferencje odbywa się wyłącznie za pomocą formularza na stronie internetowej:

https://psw.kwidzyn.edu.pl/miedzynarodowa-konferencja.html

Udział w Konferencjach może polegać na wygłoszeniu referatu, zaprezentowaniu prezentacji multimedialnej lub swobodnej wypowiedzi. Każdy czynny uczestnik Konferencji otrzyma bezpłatny Certyfikat oraz punkty szkoleniowe wg zasad branżowych.

Szczegółowy program Konferencji zostanie udostępniony na stronie internetowej:

https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php

Ponadto, utworzono na platformie Facebook kanał wydarzenia Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod adresem:

https://www.facebook.com/events/894669091266857/?active_tab=discussion

 oraz

 II Międzynarodowa Konferencja Studencka pod adresem:

https://www.facebook.com/events/2867149936907191/?active_tab=discussion

 

  Patronatu Honorowego Konferencji udzielił:

      Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk www.pomorskie.eu

      Rada Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie www.nipip.pl

krzasp      Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich www.krasp.org.pl

      Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku www.gov.pl/web/psse-gdansk/

 

 

Miło mi poinformować, że w skład RADY NAUKOWEJ KONFERENCJI wchodzą:

 

https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php/2-rada-naukowa

 

 1.  prof. zw. dr hab. Krystyna Strzała, JM Rektor Powiślańskiej Szkoły Wyższej
 2.  prof. zw. dr hab. Waldemar Tłokiński, JM Rektor Ateneum Wyższej Szkoły w Gdańsku
 3.  prof. dr hab. Adam Nogalski, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 4.  dr hab. n. med. Wojciech Makarewicz, Powiślańska Szkoła Wyższa, Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o.
 5.  dr hab. Tomasz Bojar-Fijałkowski, Profesor Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Dworze Gdańskim
 6. dr hab. Tomasz Plata-Przechlewski, Powiślańska Szkoła Wyższa
 7. dr hab. Artur Ziółkowski, Powiślańska Szkoła Wyższa
 8. dr n. med. Tadeusz Jędrzejczyk, Dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku
 9. dr nauk medycznych i nauk o zdrowiu Paweł Witt, Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Redaktor Naczelny „Pielęgniarstwo w anestezjologii i intensywnej opiece", Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 10. dr Mariusz Brodnicki, Uniwersytet Gdański, Powiślańska Szkoła Wyższa
 11. dr Marzena Barton, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 12. dr Marta Bednarek, Uniwersytet Gdański, Powiślańska Szkoła Wyższa
 13. dr Katarzyna Strzała-Osuch, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy, Powiślańska Szkoła Wyższa
 14. dr Beata Pawłowska, Prorektor ds. Dydaktycznych i Studenckich, Powiślańska Szkoła Wyższa
 15. dr Krystyna Ziółkowska, Powiślańska Szkoła Wyższa
 16. dr n. pr. Agnieszka Grygier, Kierownik Instytutu Naukowo-Rozwojowego, Powiślańska Szkoła Wyższa
 17. Lina Garšvė, Assoc. Prof. Dr., Šiauliai State College, Litwa
 18. Edmira Cakrani, Ph.D., Head of Business Administration Department, Canadian Institute of Technology (CIT), Albania
 19. Blendi Shima, Ph.D., Head of Business Administration and IT Department (CIT), Canadian Institute of Technology (CIT), Albania
 20. Jona Puci, Ph.D., Head of Research Center, (CIT), Canadian Institute of Technology (CIT), Albania
 21. Ph.D. Eda Ribarić Ćućković, Ph.D., Vice Dean for International Cooperation, Polytechnic of Rijeka, Chorwacja
 22. Ph.D. Ljerka Tomljenovič, Ph.D., Vice Dean for Academic Affairs, Polytechnic of Rijeka, Chorwacja
 23. João Gregório, University Nova de Lisboa, International Public Health and Biostatistic, Portugalia, Research Assistant

 Skład PARTNERÓW ZAGRANICZNYCH KONFERENCJI:

 https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php/partnerzy

Universum College, Kosowo  https://www.universum-ks.org/en/home/

College of Applied Sciences "Lavoslav Ruzicka", Chorwacja https://www.vevu.hr/

Šiauliai State College, Litwa https://svako.lt/en

Polytechnic of Rijeka, Chorwacja  https://www.veleri.hr/?q=node/1990

North-West State Medical University, Rosja   https://szgmu.ru/eng/

Eurasia International University, Armenia  https://www.eiu.am/en/home-2/

Tarlac Agricultural University http://www.tca.edu.ph/

Lusófona University, CBIOS - Research Center for Biosciences and Health Technologies  https://www.ulusofona.pt/en/

University of Bihać, Bośnia i Herecegowina http://unbi.ba/v2/en/

Canadian Institute of Technology, Albania https://cit.edu.al/

Al-Hussein Bin Talal University, Jordania http://ahu.edu.jo/Home_Page.aspx

Moscow State University of Food Porduction, Rosja  http://en.ukc-sputnik.ru/msufp

Daffodil International University, Bangladesh daffodilvarsity.edu.bd

South-West University "Neofit Rilski", Bułgaria swu.bg

Alecu Russo Balti State University (USARB), Mołdawia https://usarb.md/

Al-Zaytoonah University, Jordania https://www.zuj.edu.jo

 

 Lista Patronów Merytorycznych pod adresem:

 https://konferencja.kwidzyn.edu.pl/index.php/patroni-konferencji

 Mamy nadzieję, że organizowane wydarzenie spotka się z Państwa uznaniem oraz zainteresowaniem. Serdecznie zapraszamy do zapisów oraz uczestnictwa. 

Będziemy wdzięczni za udostępnienie informacji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom oraz podmiotom.

Serdecznie zapraszamy także do śledzenia informacji o konferencjach na oficjalnej stronie wydarzenia oraz w kanałach Social Media:

·         Oficjalna strona WWW konferencji

·         Wydarzenie Międzynarodowej Konferencji Naukowej w serwisie Facebook

·         Wydarzenie II Międzynarodowej Konferencji Studenckiej w serwisie Facebook
 

Wszelkie informacje szczegółowe dostępne są na stronie www Konferencji oraz w załącznikach.

 

1/ Zaproszenie na Konferencje w wersji polskojęzycznej

2/ Zaproszenie na Konferencje w wersji anglojęzycznej

3/ Baner konferencyjny w wersji polskojęzycznej

4/ Baner konferencyjny w wersji anglojęzycznej

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn