Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021r.” Webinarium

Szanowni Państwo
Prometriq Akademia Zarz
ądzania zaprasza pracowników podmiotów medycznych na bezpłatne webinariumZasady prowadzenia dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021r. Webinarium odbędzie się 21.01.2021r o godz.18:30.

Szczegóły w załączniku. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat uczestnictwa. Zachęcamy do przekazywania informacji osobom zainteresowanym tematyką zarządzania w ochronie zdrowia.
Zapisy: sekretariat@prometriq.pl.
Liczba miejsc ograniczona. Liczy si
ę kolejność zgłoszeń.
Zach
ęcamy do przekazywania informacji zainteresowanym pracownikom ochrony zdrowia.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn