Pielęgniarstwo transplantacyjne dla Pielęgniarek

Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo transplantacyjne dla Pielęgniarek

Cel kształcenia
Pielęgniarka/pielęgniarz obejmie profesjonalną opieką dawcę i biorcę narządów, komórek
i tkanek zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami postępowania, rozpozna problemy
zdrowotne chorych leczonych przeszczepianiem narządów, komórek i tkanek. Personel
pielęgniarski będzie przygotowany do udzielania świadczeń specjalistycznych w zakresie
pielęgniarstwa transplantacyjnego.

Program kursu
Regulamin organizacyjny kursów kwalifikacyjnych

Zapraszamy do zapisywania się w SMK
Jak założyć konto w systemie SMK ?
Jak zapisać się na kurs ?
Kontakt do Działu SMK w OIPIP w Gdańsku 58 320 06 85

Więcej planowanych kursów
Kontakt z Działem Szkoleń email:  szkolenia@oipip.gda.pl
Tel: 58 320 06 83

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn