Położna/Położny Kartuzy

Powiatowe Centrum  Zdrowia S.P. z o. o.  w Kartuzach ul. Floriana  Ceynowy 7 ,

 83 – 300  Kartuzy

 tel. + 48 58 685-49-86  ;    fax. +48 58 685-48-40    

 e-mail: sekretariat@pczkartuzy.pl

 

Pilnie !!!!! poszukuje  kandydatki  /    kandydatów  do pracy na stanowisku:

Położnej / Położnego. Zatrudnienie  na umowę  o pracę ,  w oparciu o kontrakt  z Indywidualną Praktyką Położniczą    lub na  umowę zlecenie

Celem  świadczenia profesjonalnej opieki położniczej  w oddziale położniczo – ginekologicznym,  neonatologii oraz A.O.S  zgodnie z aktualną wiedza medyczną, posiadanymi kompetencjami i zasadami Kodeksu Etyki  Zawodowej.

 

Wymagania :

- Posiadanie  lub chęć  otwarcia  Indywidualnej Praktyki Położnej

- Aktualne  prawo wykonywania zawodu

- Dobra organizacja pracy

- Odpowiedzialność za powierzone zadania

- Dyspozycyjność i terminowość w wykonywaniu świadczeń

 Mile widziane:  posiadanie kursów kwalifikacyjnych,  specjalistycznych i

specjalizacji   w dziedzinach pielęgniarstwa ginekologiczno – położniczego  i  neonatologicznego

 

Oferujemy :

- dobre i stabilne warunki  umowy o pracę

- stabilne warunki  umów cywilno - prawnych

- dobrą  stawkę godzinową   do  negocjacji,

- dowolność godzin  świadczenia usług medycznych w każdym  miesiącu.

- praca w przyjaznej i miłej atmosferze

 

Zgłoszenia  należy kierować do Sekretariatu Spółki droga elektroniczną

na adres: sekretariat@pczkartuzy.pl. Ponadto  telefonicznie - sekretariat ( 58)  685 49 86; lub - Naczelna Pielęgniarka PCZ (58) 685 49 -06 służ. 515-138-551 można  umówić  się na rozmowę  informacyjną.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn