08.03.2019r V MARCOWA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH pt. Zakażenia szpitalne- aktualne wyzwania

V MARCOWA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

pt. Zakażenia szpitalne- aktualne wyzwania

Data – 8 marca  2019r.  Godz. 8.00

Miejsce - Urząd Marszałkowski

Gdańsk , ul. Okopowa 21/27

 

8.00 – 8.30

 

Rejestracja Uczestników Konferencji

 

Sesja I

Drogi  i możliwości w doskonaleniu jakości pracy pielęgniarek i położnych

 

8.30 - 9.00

Otwarcie konferencji

9.00 – 9.30

Wykład inauguracyjny                                                                                                      mgr Anna Czarnecka Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku -,, Samorząd Zawodowy w sprawowaniu pieczy nad należytym  wykonywaniem zawodu Pielęgniarki i Położnej’’

 

9.30 – 10.00

mgr Marzena Olszewska- Fryc – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

– ,,Zdarzenia medyczne a komunikacja najlepszą drogą do skutecznych działań naprawczych”.

10.00 – 10.30

mgr Anna Zaremba – Duszota – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych ,,Prawidłowa organizacja i warunki pracy

gwarancją bezpiecznego wykonywania zawodu Pielęgniarki i Położnej.”

10.30 – 11.30

Prof. dr hab Małgorzata Wiśniewska – Uniwersytet Gdańska -,, Jest culture’’                            w podmiotach leczniczych jako przejaw dojrzałości jakościowej

11.30 – 12.00

Przerwa kawowa

Sesja II

Zakażenia szpitalne – profesjonalny punkt widzenia

 

12.00 – 12.30

Prof. dr hab. Jacek Sznurkowski –podmiot leczniczy Copernicus                                       ,, Zakażenia szpitalne w ginekologii onkologicznej’’.

12.30- 13.00

Lek. med. Ewa Michnowska- mikrobiolog podmiot leczniczy Copernicus-                              ,, Współpraca w interdyscyplinarnym zespole  zakażeń szpitalnych’’

13.00- 13.30

Dr. Krystyna Paszko- dyrektor ds. Pielęgniarstwa i organizacji opieki szpitala Św. Wojciecha Gdańsk Zaspa -,, Profilaktyka zakażeń układu oddechowego’’

13.30- 14.00

Mgr. Zofia Augusewicz- ,, Zastosowanie opatrunków leczniczych w zespołach leczenia ran’’

14.00- 14.30

Zakończenie konferencji, dyskusja i wręczenie certyfikatów

 Karta zgłoszenia

KONFERENCJA BEZPŁATNA

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Konferencje z kraju i świata
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn