22.02.2019r. BEZPŁATNA KONFERENCJA "KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRAWIDŁOWYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH"

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

w Gdańsku

                  80-147 Gdańsk, ul. Wyczółkowskiego 17 A

                          Tel.320-06-80;  Fax 322-33-12; e-mail: biuro@oipip.gda.pl

 

KONFERENCJA

pt. KORZYŚCI PŁYNĄCE Z PRAWIDŁOWYCH NORM ZATRUDNIENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Data - 22 lutego 2019r.

Miejsce - Urząd Marszałkowski ,

Gdańsk , ul. Okopowa 21/27

Karta zgłoszenia

 

8.00 – 8.30

 

Rejestracja Uczestników Konferencji

 

8.30 - 9.00

dr hab. Aleksandra Gaworska Krzemińska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa –,, Korzyści płynące z prawidłowych norm zatrudnienia pielęgniarek i Położnych.”

 

9.00 – 9.30

dr Beata Wieczorek – Wójcik – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa – Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy w Wejherowie – Szpitale Pomorskie Sp.z o.o.

 ,, Wpływ poziomu obsad pielęgniarskich na występowanie zdarzeń niepożądanych”

 

9.30 – 10.00

dr Hanna Nowakowska  Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie - ,,Dlaczego trzeba usprawnić proces edukacji terapeutycznej i nadać mu inną rangę?”

 

10.00 – 10.30

dr Jolanta Olszewska – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego -,,Profesjonalne zadania Położnych wynikające z ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej – nikt nie zastąpi położnej/położnego.”

 

10.30 – 11.00

mgr Marzena Olszewska- Fryc – Wiceprzewodnicząca ORPiP w Gdańsku

– ,,Jak zmniejszyć  ilość zdarzeń medycznych ? – analiza ich przyczyn w oparciu o Komisję Wojewódzką ds. Zdarzeń Niepożądanych”.

 

11.00 – 11.30

mgr Anna Zaremba – Duszota – Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych ,,Prawidłowa organizacja i warunki pracy”

( grafiki, obsady, kwalifikacje , dokumentacja medyczna itp..) gwarancją bezpiecznego wykonywania zawodu Pielęgniarki i Położnej.”

 

11.30 – 12.00

mgr Anna Czarnecka Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku -,,Korzyści płynące z działalności Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.”

 

 

12.00

Zakończenie konferencji i wręczenie Certyfikatów

 

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn