28.11.2018r. POLECAMY KONFERENCJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Serdecznie zapraszamy na
 
Konferencję z udziałem Minister Izabeli Kucharskiej - zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, dr hab. Doroty Rożkiewicz, dr Pawła Grzesiowskiego, przedstawicieli Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz specjalistów chorób zakaźnych Szpitali Pomorskich.

Na Konferencji przedstawiona i omówiona będzie sytuacja epidemiologiczna województwa pomorskiego,  występowanie nawracających chorób zakaźnych, stan wyszczepienia w Polsce i województwie pomorskim, proponujemy  dyskusję z udziałem specjalistów na temat zagrożeń wynikających z trendów unikania szczepień oraz związanych z tym zwiększonych zagrożeń spowodowanych występowaniem chorób zakaźnych

Agenda

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Szkolenia i Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn