19.10.2018r. ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE MOPR

WSPÓLNIE PRZECIW PRZEMOCY W RODZINIE

NASZE WSPARCIE – TWOJA SAMODZIELNOŚĆ

WSPÓŁDZIAŁAJĄC Z MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

ORGANIZOWANE w OIPiP w GDAŃSKU

Ul. Wyczółkowskiego 17A (sala wykładowa)

W PAŹDZIERNIKU W DNIACH/PIĄTKI (do wyboru): 26.10.2018r.

CZAS TRWANIA: 12.00 – 14.30

16.11.2018r. godz: 12:00

23.11.2018r. godz 12:00

30.11.2018r. godz 12:00

 

Szkolenie dotyczy rozpoznawania przemocy wśród dzieci, młodzieży, dorosłych oraz wdrażania „wewnętrznych polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem”

w placówkach publicznych i niepublicznych, w oparciu o przyjętą w Gdańsku

„Procedurę interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka”,

z uwzględnieniem problemu alkoholowego w gdańskich rodzinach.

Tematem będzie rozpoznawanie, identyfikowanie i reagowanie na przypadki przemocy wobec dziecka oraz przybliżenie procedury i pracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny zagrożonej przemocą.

Celem jest:

zacieśnienie współpracy i realizacji dobrych praktyk koordynatorów Niebieskiej Karty, przedstawicieli ochrony zdrowia oraz pracowników socjalnych na rzecz najmłodszych Gdańszczan i osób zależnych.

SZKOLENIE ZAKOŃCZONE BĘDZIE WYDANIEM CERTYFIKATU.

 

FORMA ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia na szkolenie proszę wysyłać e-mailem podając jedynie:

 imię, nazwisko i nazwę zakładu pracy, a w tytule e-maila: SZKOLENIE MOPR

na adres: iodo@oipip.gda.pl

Koniecznie prosimy podać wybraną datę szkolenia.

 

 

Uwaga! Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SERDECZNIE ZACHĘCAM DO ZGŁASZANIA SIĘ…

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

mgr Anna Czarnecka

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn