16.11.2018r. „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii”

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Płodowy Zespół Alkoholowy – od diagnozy do terapii”

16 listopada 2018 r.

 

Miejsce konferencji: ATHENEUM GEDANENSE NOVUM   ( al. Zwycięstwa 41/42 ) sala im. prof. Olgierda Narkiewicza. 

Adresaci: lekarze, pielęgniarki, położne, psycholodzy, fizjoterapeuci, pedagodzy, pracownicy socjalni, studenci kierunków medycznych i psychologii.

W Konferencji mogą wziąć udział wyłącznie mieszkańcy Gdańska i specjaliści pracujący na rzecz mieszkańców Gdańska w gdańskich instytucjach oraz studenci Gdańskiego

Uniwersytetu Medycznego i studenci psychologii gdańskich uczelni. 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 

Organizatorzy: Gdański Ośrodek Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Klinika Neurologii Rozwojowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Współorganizatorzy: Fundacja ,,Trzeźwość" oraz Fundacja Psychologiczna.

Szczegółowe informacje oraz formularz rejestracyjny na stronie: fasd.raclawicka.gda.pl

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn