Pielęgniarki/Pielęgniarzy Gdynia

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni zatrudni Pielęgniarki do pracy w Klinice UCMMiT - mile widziany kurs kwalifikacyjny lub specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego

Forma zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu, praca zmianowa

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia

Prosimy o kontakt w siedzibie szpitala:

81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9b

Dział Kadr i Organizacji

I piętro, p.28, tel. 58-6998-601

Przełożona Pielęgniarek:

II piętro, p.147, tel. 58-6998-435

Dokumenty aplikacyjne można przesłać pocztą e-mail na adres:
bruteli@ucmmit.gdynia.pl

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W UCMMiT

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej z siedzibą w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 9 b.

             Dane przetwarzane są w celu rekrutacji i ich podanie jest obowiązkowe w zakresie określonym przepisami prawa pracy, w szczególności przez Kodeks Pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w obecnych i kolejnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie na swoim CV klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji”

CV kandydatów nie rozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 6 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, prawo ich uzupełniania i zgłaszania administratorowi zmiany danych osobowych.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych UCMMiT we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych UCMMiT ul. Powstania Styczniowego 9b, 81-519 Gdynia, tel. 58 699 85 2 e-mail: dane _osobowe@ucmmit.gdynia.pl      

Przypominamy natomiast i z całą mocą podkreślamy, w odniesieniu do licznych oszustw i fałszywych ogłoszeń o pracę, że żaden pracodawca, na żadnym etapie rekrutacji nie wymaga żadnych opłat oraz ksero dowodu osobistego.

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn