Pielęgniarka senatorium Sopot

SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSWiA w Sopocie zatrudni pielęgniarkę 

Wymagania:

·     wykształcenie kierunkowe oraz prawo wykonywania zawodu,

·     specjalizacja (lub w trakcie) w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (internistycznego) lub geriatrycznego lub rodzinnego lub opieki długoterminowej,

·     lub ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego (internistycznego) lub geriatrycznego lub diabetologicznego lub kardiologicznego lub neurologicznego lub rodzinnego lub opieki długoterminowej. 

Oferujemy:

·     zatrudnienie na umowę o pracę (cały etat) od 1 sierpnia 2018r.,

·     świadczenia socjalne. 

Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji na adres e-mail: kadry@sanatorium-helios.com.pl lub dostarczenie do Działu kadr, ul. Bitwy pod Płowcami 63/65, 81-731 Sopot, Tel. 58 551-12-28 wew. 242

W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z art. 221 Kodeksu Pracy, uprzejmie prosimy o załączenie zgody o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie zawartych w mojej ofercie pracy moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 221  Kodeksu Pracy, w celu przeprowadzenia procesu obecnej rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Realizując obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych  informujemy, iż:

Na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ), oraz art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy:

Administratorem danych jest:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
Sanatorium Uzdrowiskowe MSW i A w Sopocie
81-731 ul. Bitwy pod Płowcami 63/65.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
Grzegorz Zaborowski
tel.
607 816 320
e-mail: 
rodo@sanatorium-helios.com.pl

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn