BRAK MIEJSC Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej zaprasza na konferencję

LISTA ZAMKNIĘTA-BRAK MIEJSC

KOMUNIKAT 1

Szanowni Państwo

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku  ma zaszczyt zaprosić Państwa na organizowaną w ramach prewencji konferencję:

ZADANIA KADRY KIEROWNICZEJ W ELIMINOWANIU ZAGROŻEŃ W PRACY PIELĘGNIAREK

I POŁOŻNYCH

ROLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W RESPEKTOWANIU PRAW PACJENTA

I ELIMINOWANIU  ZDARZEŃ NIEPOŻĄDANYCH

 

Konferencja odbędzie się w dniach 20.04.2018 roku w Uniwersytet SWPS Wydział Zamiejscowy w Sopocie ul. Polna 16/20 konferencję:

Wszystkie tematy omawiane na konferencji znajdują odzwierciedlenie w codziennej praktyce zawodowej pielęgniarek i położnych. Zaniedbania oraz zaniechania obowiązków zawodowych przekładają się na coraz liczniejsze skargi i roszczenia pacjentów i ich rodzin składane do odpowiednich instytucji.

Celem konferencji jest podnoszenie poziomu wiedzy wśród Pielęgniarek i Położnych o Prawach Pacjenta, pogłębienie informacji o możliwościach podejmowania skutecznych działań na rzecz ochrony Praw Pacjenta oraz zmniejszeniu ilości zdarzeń niepożądanych.

W trakcie konferencji szkoleniowej zostaną poruszone następujące tematy:

 

1.  Prawa pacjenta w świetle zmieniających się przepisów prawnych.

2.  Przyczyny naruszenia praw pacjenta przez pielęgniarki i położne:

- personalne: leżące po stronie personelu,

- organizacyjne: leżące po stronie zakładu pracy,

- niewłaściwa organizacja pracy pielęgniarki i położnej ,

- braki w zatrudnieniu.

3. Przymus bezpośredni w praktyce pielęgniarskiej.

4. Zagrożenia w pracy położnej.  

5. Znaczenie dokumentacji medycznej w prowadzonych postępowaniach wyjaśniających      w ocenie Prokuratur Regionalnych VII Działu ds. Błędów Medycznych.

 

ZACHĘCAMY DO UCZESTNICTWA WSZYSTKIE PIELEGNIARKI I POŁOŻNE.

Zapewniamy wielu interesujących wykładowców.

KONFERENCJA DLA CZŁONKÓW  OIPiP w Gdańsku – bezpłatna

dla pozostałych osób płatna 30 zł.

Program Konferencji

KONTAKT:

Jolanta Stachowicz

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Gdańsk

ul. Wyczółkowskiego 17a

tel. 58 320 06 80  lub 81  ; tel. kom 602-485-607

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn