Pielęgniarki

Terenowa Stacja Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Gdańsku zatrudni osobę na stanowisko Starszej Pielęgniarki w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wymagania: aktualne prawo wykonywania zawodu.

Szanowni Państwo, 

W przesyłanych do WCKiK SP ZOZ zgłoszeniach, uprzejmie prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli: 
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 922.)."

Zgłoszenia prosimy kierować na fax: 261 845 135 lub e-mail: kadry@wckik.pl. 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ Terenowa Stacja w Gdańsku
e-mail: gdansk@wckik.pl
www: www.wckik.pl/gdan.php
tel.: 58 552 65 10
80-305 Gdańsk
ul. Polanki 117

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn