Pielegniarki w UCK

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zatrudni

Pielęgniarkę/Pielęgniarza

Miejsce pracy: Klinika Onkologii i Radioterapii

(w ramach programu BREAST UNIT-zintegrowana diagnostyka i leczenie raka piersi)

(Wymagania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.07.2017r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. nr 151 poz. 896)

 

Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie kierunkowe oraz aktualne prawo wykonywania zawodu,
  • znajomość obsługi komputera.

Wymagania pożądane:

  • mile widziane posiadanie specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego,
  • umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole,
  • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
  • dobra organizacja pracy własnej,
  • empatia, wysoka kultura osobista,
  • samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,
  • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

·         ciekawą pracę w jednym z największych szpitali w Polsce,

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rozwijania własnej wiedzy - dofinansowanie szkoleń.

 Zainteresowani proszeni są o przesłanie aplikacji (CV)
w terminie do dnia 31.01.2018 r na adres e-mail:rekrutacja@uck.gda.pl

Osoby zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone będą o przedstawienie dokumentów potwierdzających kwalifikacje i staż pracy.

Aplikacje przesyłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

UCK zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane zgłoszenia.

*W przypadku podania danych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa, uprzejmie prosimy o załączenie i podpisanie klauzuli
o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niniejszej rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (j.t. Dz.U. 2016, poz. 922 z późn. zm.)”.

*Aplikacja bez wymaganej klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierająca klauzulę o wadliwej treści nie będzie uwzględniana.

*Administratorem danych jest Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, zarejestrowany w VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000122150, NIP 957-07-30-409, REGON 000288640.

*Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji procesu rekrutacji.

*Dane osobowe nie będą udostępniane.

*Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia realizację ww. działań.

*Osobie zainteresowanej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn