Pielęgniarki szpital MSWIA

SP ZOZ MSWi A w Gdańsku zatrudni pracownika na stanowisko: PIELĘGNIARKA

 1. Blok operacyjny  - 3 pielęgniarki

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę – pełen etat lub kontrakt (praca jednozmianowa)

Wymagania:

specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,

i/lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa operacyjnego,

2. Oddział Kardiologiczny  - 1 pielęgniarka

Forma zatrudnienia:

umowa o pracę – pełen etat lub kontrakt (praca zmianowa)

Wymagania:

specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego lub ratunkowego lub anestezjologii i intensywnej opieki,

       i/lub kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa anstezjologicznego i intensywnej opieki

3. Oddział  Chorób Wewnętrznych  - 1 pielęgniarka

 Forma zatrudnienia:

umowa o pracę – pełen etat lub kontrakt (praca zmianowa)

 Wymagania:

specjalizacja w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego,

 i/lub  kurs kwalifikacyjny z pielęgniarstwa internistycznego,

kurs specjalistyczny: żywienie dojelitowe i pozajelitowe,

             Warunki pracy i płacy do omówienia na miejscu.

            Prosimy o kontakt w siedzibie Zakładu:

            80-104 Gdańsk , ul.Kartuska 4/6

            Pielęgniarka Naczelna:

            II piętro , p.335 , tel.(0-58) 309-83-20

            Dział Kadr:

            II piętro , p.334 , tel.(0-58) 309-82-70

             Dokumenty aplikacyjne można także przesłać pocztą e-mail

            na adres : k.bialek@zozmswia.gda.pl

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn