Kursy dokształcające

OFERTA OIPIP W GDAŃSKU  - KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Dla pielęgniarek

·         Opieka nad pacjentem z założonym portem naczyniowym

 

·         Bezpieczne podawanie środków cieniujących do badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego

 

·         Zasady przygotowania i podawania leków cytostatycznych

 

 

·         Zasady stosowania i dokumentowania środków przymusu bezpośredniego . Pielęgnacja pacjenta wobec którego zastosowano przymus bezpośredni w postaci unieruchomienia. Etyczne aspekty stosowania przymusu bezpośredniego.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn