Kursy kwalifikacyjne

W celu zapisania się na wybraną formę kształcenia podyplomowego należy:

1.      Złożyć wniosek o założenie konta  w systemie SMK

2.      Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez OIPiP w Gdańsku i pełnej aktywacji konta należy kliknąć:

·         dane o planowanych szkoleniach - rodzaj kształcenia-dziedzina- kliknąć wybierz – znaleźć kurs w województwie pomorskim organizowany przez OIPIP i kliknąć zapisz się na kurs , następnie należy ponownie wejść we wniosek i nacisnąć wyślij .

Instrukcja do założenia konta w SMK: http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/214

 

Przypominamy, iż od 01.07.2017r. nie ma możliwości zapisu na kurs/szkolenie w formie papierowej.

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

1.      Kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo operacyjne dla położnych

•          planowana data rozpoczęcia: 17.11.2017r.

•          czas trwania: do 6 miesięcy

•          Planowane miejsce realizacji: Gdańsk

 

2.      kurs kwalifikacyjny pielęgniarstwo nefrologiczne

•          planowana data rozpoczęcia: 17.11.2017r.

•          czas trwania: do 6 miesięcy

•          Planowane miejsce realizacji: Gdańsk

Planowane rozpoczęcie kursu: listopad 2017

Łączna liczna godzin przeznaczonych na realizację programu kursu kwalifikacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 305 godzin dydaktycznych: zajęcia teoretyczne – 150 godzin, zajęcia praktyczne – 155 godzin.

WYKAZ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH, DO KTÓRYCH JEST UPRAWNIONA

PIELĘGNIARKA PO UKOŃCZENIU KURSU KWALIFIKACYJNEGO

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO Z DIALIZOTERAPIĄ

1. Ustalanie diety w żywieniu ludzi z chorobami nerek na podstawie obowiązujących w tym

zakresie wytycznych – zbieranie informacji dotyczących diety na podstawie jadłospisu

dobowego oraz wdrażanie zaleceń przygotowanych przez dietetyka.

2. Przygotowanie chorych (i ich rodzin) do świadomego wyboru metody leczenia: ciągłą

ambulatoryjną dializą otrzewnową (CADO), automatyczną dializą otrzewnową (ADO),

hemodializą albo wyprzedzające przeszczepienie nerki (pre-emptive).

3. Przygotowanie chorych (i ich rodzin) leczonych metodami: dializy otrzewnowej, ciągłej

ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (CADO), ambulatoryjnej dializy otrzewnowej (ADO)

i hemodializą do współudziału w prowadzonym leczeniu.

4. Przygotowanie emocjonalne i fizyczne chorych z przewlekłą chorobą nerek do zabiegu

przeszczepienia nerki.

5. Wykonywanie wymian płynu dializacyjnego w CADO.

6. Podłączanie pacjenta do dializy ADO i rozłączanie.

7. Przygotowanie stanowiska, podłączanie, prowadzenie i zakończenie zabiegu hemodializy.

8. Kroplowe przetaczanie dożylne płynów, podawanie dożylne leków (heparinum, natrium

chloratum 0,9%, glucosum 5%, natrium chloratum 10%, calcium 10%) oraz modyfikacja

ich dawki w trakcie trwania hemodializy, zgodnie z planem leczenia ustalonym dla

danego pacjenta oraz obowiązującymi standardami w danej placówce zdrowotnej.

9. Ocena stopnia przewodnienia i/lub odwodnienia przed i po zabiegu hemodializy

u indywidualnego pacjenta.

10. Realizowanie zaleceń dotyczących płynu dializacyjnego – profilowanie stężenia sodu

w trakcie zabiegu hemodializy u indywidualnego pacjenta.

11. Ocena dostępu naczyniowego do hemodializy oraz ustalanie sposobu postępowania

terapeutyczno-pielęgnacyjnego u indywidualnego pacjenta zgodnie z aktualną wiedzą

medyczną i obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi.

12. Pobranie badań diagnostycznych (morfologia krwi, jonogram, posiew krwi z cewnika do

hemodializy) u indywidualnego pacjenta zgodnie z wytycznymi i standardami

obowiązującymi w danej placówce zdrowotnej.

13. Przygotowanie stanowiska, podłączanie, prowadzenie i zakończenie zabiegów technik

ciągłych stosowanych w leczeniu nerkozastępczym.

 

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn