Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce

 

Warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce może otrzymać każda osoba, niezależnie od obywatelstwa (również Polak), która uzyskała kwalifikacje pielęgniarki lub położnej poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i spełnia następujące warunki:

  • posiada dyplom pielęgniarki lub położnej;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej;
  • wykazuje nienaganną postawę etyczną.

 

Więcej informacji nt. niezbędnych dokumentów i procedury postepowania dostępnych jest na stronie: https://www.gov.pl/web/zdrowie/uzyskaj-prawo-wykonywania-zawodu-pielegniarki-lub-poloznej-na-okreslony-zakres-czynnosci-zawodowych-czas-i-miejsce-zatrudnienia-w-polsce

 

Dodatkowych informacji udziela Departament Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia

 

Tel. (22) 63-49-858 Sekretariat

 

E-mail: dep-rkm@mz.gov.pl

 

Po uzyskaniu pozytywnej decyzji od Ministra Zdrowia okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz wydaje dokument „Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza” albo „Prawo wykonywania zawodu położnej/ położnego ”

 

Wniosek o przyznanie  warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek i położnych (kliknij)

 

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn