Pielęgniarki w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy

Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Gdańsku

ogłasza nabór na stanowisko pielęgniarki w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy przy Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej  w Gdańsku

 Oferujemy:

Ø  zatrudnienie w ramach umowy o pracę na 0,5 etatu;

Ø  dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, świadczeń z funduszu socjalnego.

 

Charakter pracy:

Ø  praca jednozmianowa od poniedziałku do piątku,

Ø  najważniejsze zadania: udział w planowaniu i koordynacji badań profilaktycznych, uczestnictwo  w badaniach profilaktycznych poprzez zakładanie dokumentacji, dokonywanie badań przedlekarskich, prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości we współpracy z kierownikiem ZOZ, promocja zdrowia pracujących;

Wymagania:

Ø  wykształcenie minimum  średnie w zakresie pielęgniarstwa, wymagane prawo wykonywania zawodu,

Ø  mile widziany tytuł pielęgniarki specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących,

Ø  niekaralność (osoba która  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo),

Ø  korzystanie z pełni praw publicznych,

 

Dokumenty

Ø podanie i cv ( w dokumentach należy podać adres e-mail);

Ø kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i specjalistyczne np. potwierdzające dodatkowe umiejętności, osiągnięcia zawodowe i naukowe, opinie polecające.

 

Dokumenty w postaci skanu można przesłać na adres e-mail ok_gdansk@sw.gov.pl

lub

dostarczyć na adres:

Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku, 80-803 Gdańsku, ul. Kurkowa 12, w terminie do 26 czerwca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 323 10 47 lub 58 323 10 13

Informacje na temat  naboru znaleźć można na stronie www.sw.gov.pl  w zakładce „Rekrutacja”.

Informacje o firmie:

Służba Więzienna jest formacją umundurowaną i uzbrojoną, podlegającą Ministerstwu Sprawiedliwości.  Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy wykonywanie kar pozbawienia wolności, tymczasowego aresztowania, środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności oraz kar w systemie dozoru elektronicznego.

                                                                                        DYREKTOR OKRĘGOWY

                                                                                                   Służby Więziennej w Gdańsku

                                                                                                         płk Andrzej Tesarewicz

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn