Nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej

Caritas Archidiecezji Gdańskiej
CENTRUM POMOCOWE CARITAS
im. św. Jana Pawła II ul. Fromborska 24, Gdańsk
ogłasza nabór na stanowisko: Pielęgniarka w Domu Pomocy Społecznej

WYMAGANIA:
- wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu
- umiejętność organizacji pracy  własnej
- umiejętność pracy w zespole
- punktualność, rzetelność, odpowiedzialność
- wysoka kultura osobista
- życzliwy i pełen wyrozumiałości stosunek do osób starszych

2. Zakres obowiązków
- pomoc w stanach zagrożenia życia,
- wykonywanie czynności pielęgniarskich: podaż leków, zmiana opatrunków, pomiar wagi, pomiar glikemii, podaż insuliny, pomiar ciśnienia krwi, pobieranie krwi, prowadzenie dokumentacji medycznej, inne prace zlecone przez przełożoną

3. Oferujemy
- elastyczne godziny pracy
- pracę w pełnym wymiarze godzin

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb obecnego procesu rekrutacji oraz dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji prowadzonych przez Caritas Archidiecezję Gdańską z siedzibą w Sopocie, zgodnie z ustawą z z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn