Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim poszukuje SPECJALISTY DS. EPIDEMIOLOGII

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim

poszukuje osoby ambitnej, otwartej na stały rozwój merytoryczny, charakteryzującej się zdolnościami interpersonalnymi oraz organizacyjnymi na stanowisko:

SPECJALISTY DS. EPIDEMIOLOGII

bądź  pielęgniarki, która  byłaby zainteresowana podjęcie specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

Opis stanowiska:

 • Monitorowanie i analizowanie zakażeń szpitalnych oraz stanu bakteriologicznego wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala
 • Nadzór nad pacjentami z zakażeniami szpitalnymi w zakresie pielęgnacji, zasad i sposobu izolacji,
 • Współudział w opracowywaniu i nadzór nad wdrażaniem i przestrzeganiem procedur i zasad postępowania dla czynności dotyczących profilaktyki zakażeń
 • Organizowanie regularnych i stałych szkoleń dla personelu z zakresu zakażeń szpitalnych

Wymagania:

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny1)
 •  tytuł magistra w innym zawodzie, w którym może być uzyskiwany tytuł specjalisty w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia, i licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa lub średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny1)
 • licencjat pielęgniarstwa lub położnictwa i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny1)
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego lub higieny i epidemiologii lub kurs kwalifikacyjny1)

1)         w okresie przejściowym do dnia 31 grudnia 2020

·         doświadczenie – 3 lata pracy w Szpitalu

·         umiejętności współpracy z personelem oraz podmiotami zewnętrznymi

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie,
 • Rozwój zawodowy,
 • Szkolenia doskonalące umiejętności zawodowe, a w przypadku pielęgniarki bez specjalizacji pokryjemy koszty związane ze specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Ambitne zadania i pracę pełną wyzwań,

Proponujemy pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie swoich aplikacji w Dziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi pokój nr  4 email g.lubinska@kocborowo.pl.

Osoba do kontaktu:

·         Małgorzata Lubińska – kierownik działu zarządzania zasobami ludzkimi  – tel. 585620600 wew. 2307

 

 

Kandydatów zainteresowanych udziałem w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli o takiej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV na potrzeby obecnego procesu rekrutacji prowadzonego przez Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława w Starogardzie Gdańskim . Jednocześnie oświadczam, iż przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie".

 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn