Pielęgniarkę oddziałową Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kościerzynie

Nr referencyjny ogłoszenia ODDZ/SOR/2019

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., ul. A. Piechowskiego 36, 83-400 Kościerzyna zatrudni: Pielęgniarkę oddziałową

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Zakres obowiązków:

  1. Koordynowanie pracy podległego personelu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (pielęgniarskiego i ratowniczego),
  2. Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów pielęgniarskich lub ratowniczych.

Wymagania:

1.       Pielęgniarka systemu,

2.       Mile widziane doświadczenie w pracy zawodowej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym,

3.       Mile widziane kwalifikacje z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

Oferujemy:

1.       Umowę kontraktową/umowę o pracę,

2.       Pracę w przyjaznej atmosferze,

3.       Możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego związanego z koordynowaniem pracy personelu,

4.       Współpracę z doświadczonym zespołem pielęgniarskim i ratowniczym.

 

Zgłoszenia (cv, list motywacyjny, koncepcja pracy na ww. stanowisku) prosimy kierować do Działu Kadr i Płac drogą elektroniczną na adres mailowy:

rekrutacja@szpital.koscierzyna.pl

W temacie e-maila prosimy umieścić numer referencyjny podany w treści ogłoszenia.

Prosimy o zawarcie w CV poniższej klauzuli (zgody kandydata do pracy na przetwarzanie danych osobowych):

1.       Wyrażam, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej aplikacji. Oświadczam, że posiadam wiedzę, że administratorem moich danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. z siedzibą w Kościerzynie (83-400), przy  ul. Piechowskiego 36.

2.       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych to: Walenty Narloch, adres mailowy walenty.narloch@szpital.koscierzyna.pl, tel. (58) 686-01-17

3.       Dane osobowe zawarte w aplikacji będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie mojej dobrowolnej zgody. Mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania dokonanego przez Administratora na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przeze mnie zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do zakończenia rekrutacji, w której będę brać udział.

4.       Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

5.       Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji, w której biorę udział. Mam prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

UWAGA:

Zgłoszenia bez wskazania numeru referencyjnego oraz bez wymaganej klauzuli  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zawierające klauzulę o wadliwej treści nie będą rozpatrywane.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn