Szkolenia

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń planowanych przez OIPIP w Gdańsku oraz o jego rozpropagowanie.

Plan jest w sposób ciągły aktualizowany.

Miło nam poinformować, iż OIPIP w Gdańsku wygrała przetarg na organizację szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze.

W ramach specjalizacji przewidywanych jest 25 miejsc bezpłatnych oraz miejsca płatne.

Planowane postępowanie kwalifikacyjne : 11 grudnia 2018r. godz. 10:00 Szpital Copernicus ul: Nowe Ogrody 1-6 Gdańsk aula na I piętrze oddział ortopedii

Planowane rozpoczęcie: 14.12.2018r. godz 15:00-19:00

Prosimy pamiętać o wpisywaniu we wniosku zgłoszeniowym danych o ukończonych kursach specjalistycznych potrzebnych do ukończenia specjalizacji tj. leczenie ran i Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka,wywiad i badania fizykalne.

Oraz o załączeniu skany zaświadczenia o stażu pracy minimum 24 miesiące.

Kontakt z Działem Szkoleń email:  szkolenia@oipip.gda.pl

Tel: 58 320 06 83 

LITERATURA DO TESTÓW

Pielęgniarstwo we współczesnym położnictwie i ginekologii

Autor: Cecylia Łepecka-Klusek

  Położnictwo i ginekologia tom 1-2

Autor: Grzegorz Bręborowicz

  Ustawy:

ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018r. poz. 123 z późn. zm.)

  Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038)

 

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn