Komunikat dla Osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

UWAGA!

Komunikat dla Osób prowadzących DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ
(indywidualne lub grupowe praktyki)

 

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, że PISMO OD MINISTRA ZDROWIA ostrzega i przypomina o konieczności dbałości o aktualność danych Waszych praktyk polegającej na: stałej aktualizacji danych, tj. adres do korespondencji w księdze RPWDL i adres do doręczeń podany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej muszą być identyczne.

Weryfikacja zgodności ww. danych i wprowadzenie ewentualnych zmian jest obowiązkiem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu praktyki pielęgniarskiej/położniczej.

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku informuje, że powyższe zmiany powinny być wprowadzone do 1 września 2018 r., a wszelkie inne zmiany aktualizujące – na bieżąco.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn