PLANOWANE TERMINY PREZYDIUM ORAZ ZEBRAŃ OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

PLANOWANE TERMINY ZEBRAŃ

 OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 ORAZ ZEBRAŃ PREZYDIUM

 OKREGOWEJ RADY PIELĘGNIAREK  I POŁOŻNYCH W GDAŃSKU

 

Kolejne zebrania Prezydium Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach:

 

14 sierpnia ( piątek) 2020 r. o godz. 11:00

28 sierpnia ( piątek) 2020 r. o godzinie 9:00 Wyłącznie w sprawie stwierdzenia Praw Wykonywania Zawodu.

 

 

18 września (piątek ) 2020 r, o godz. 13:00

 

 

 

Zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku odbędą się w dniach: 

 

 

18 września (piątek ) 2020 r, o godz. 12:00

 

 

KOMUNIKAT

Na zebraniach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Prezydium ORPiP rozpatrywane będą wnioski/ sprawy złożone w sekretariacie OIPiP w Gdańsku, ul. Wyczółkowskiego 17 A lub przesłane e – mail na adres biuro@oipip.gda.pl minimalnie 2 dni robocze przed datą zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub Prezydium ORPiP ( z wyjątkiem Komisji Socjalnej oraz Komisji ds. Finansowania Doskonalenia Zawodowego).

UWAGA!

Korespondencja elektroniczna do chwili realizacji Uchwały musi zostać uzupełniona o oryginalne dokumenty. W przeciwnym wypadku Uchwała nie zostanie zrealizowana.

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn