KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REFUNDACJI

Szanowne Koleżanki i Koledzy, specjalnie dla Państwa w lutym oraz maju 2020 r.
odbyły się dodatkowe zebrania Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w
Gdańsku, na których podjęto decyzje o wypłacie refundacji poniesionych kosztów doskonalenia zawodowego, które zostały płynnie wypłacone jeszcze w tym półroczu. Na
podstawie tematycznych Uchwał naszej Rady na bieżąco w lutym i obecnie dokonane zostały na Państwa konta przelewy w sumarycznej kwocie ponad 200 tysięcy złotych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w mijającej kadencji zrefundowane
zostały koszty kształcenia Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym
OIPiP w Gdańsku w wysokości blisko 2 mln złotych.

Z wyrazami uznania,

Przewodnicząca ORPiP Anna Czarnecka i Skarbnik Ewa Bogdańska-Bóll

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn