UWAGA WAŻNE! Komunikat dla indywidualnych i grupowych praktyk Pielęgniarek i Położnych.

UWAGA WAŻNE! Komunikat dla indywidualnych i grupowych praktyk Pielęgniarek i Położnych.
Przypominamy o dwóch, ważnych datach dotyczących e-recept:
1. Przyłączenie do platformy P1 (Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych) jest obowiązkowe do końca 2019 roku.
2. Od 8 stycznia 2020 roku recepty będą obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej.
Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn