Uwaga !!!

Realizacja Kształcenia za pomocą SMK

 

Od dnia 01 lipca 2017r. kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych prowadzone jest wyłącznie za pośrednictwem SMK i nie ma możliwości składania wniosków w wersji papierowej.

 

W związku z powyższym pielęgniarki i położne, które rozpoczęły kształcenie począwszy od dnia 01 lipca 2017r. powinny składać w SMK Elektroniczne Karty Kształcenia (EKK), które generowane są po przeslaniu przez organizatora harmonogramu kształcenia i nadaniu przez Centrum Kształcenia ststusu „Opublikowany”.

 

Brak EKK uniemożliwi pielęgniarce i położnej złożenia wniosku o egzamin państwowy, a tym samym zakwalifikowania do egzaminu państwowego.

 

Informacje o e-learning-u

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącym realizacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning-u, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych informuje, że  kształcenie podyplomowe  w ramach szkoleń specjalizacyjnych, kursów kwalifikacyjnych i kursów specjalistycznych prowadzone jest na podstawie programów kształcenia zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia. Treści ww. programów, w Części: Sposób realizacji, nie przewidują metody e-learning-u.    

 

Beata Guzak

Dyrektor

Centrum Kształcenia Podyplomowego

Pielęgniarek i Położnych

 

Jacek Chojnacki Radca Prawny

 

Pielęgniarki i Położne Pomorskie

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn