ZAPOMOGA OIPiP w GDAŃSKU "COVID PLUS"

KOMUNIKAT

ORPiP w Gdańsku rozpatrzy kolejne wnioski wysłane do dn. 20.01.21r.

Aby otrzymać zapomogę losową z tytułu COVID-19 przygotowaliśmy mega-uproszczoną procedurę:

 

należy e-mailem na adres skarbnik@oipip.gda.pl  przesłać następujące INFORMACJE:

 

1.   Osobiście wygenerowanego e-maila o zapomogę z PODANYM / WSKAZANYM nr konta, na który chcemy otrzymać zapomogę i podpisać się pod nim: imieniem, nazwiskiem oraz numerem Prawa Wykonywania Zawodu.

 

2.   Podać nazwę zakładu pracy i napisać oświadczenie o treści: „Oświadczam, iż pracując w (tu podać zakład pracy) regularnie opłacam ustawowe składki na Samorząd Zawodowy - będąc Członkiem OIPiP w Gdańsku.”

                  Oświadczenie musi być podpisane imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

    

3.   KONIECZNIE pamiętaj, aby załączyć swój DODATNI wynik COVID (scan lub foto wyniku - koniecznie z imieniem i nazwiskiem).

 

UWAGA!

 

W związku z lawinowym wzrostem ilości wniosków z 70 (od początku epidemii) do blisko 800 poszkodowanych, które wpłynęły do 26.11.2020 roku, zapomoga powinna zostać obniżona 10-cio krotnie

lub

(drugi wariant) - pozostać na poziomie pierwotnym - wówczas objęłaby tylko ¼ z potrzebujących. To arcytrudne decyzje, gdyż oczywistym jest, że środki finansowe w budżecie zaplanowanym i realizowanym w 2020r. nie są zasobami, którymi można dysponować bez żadnych ograniczeń.

Żadne środki finansowe planowane w 2019r. w budżecie na 2020r. - NIE MOGŁY PRZEWIDYWAĆ I NIE PRZEWIDYWAŁY ZAPOMOGI COVID.

DLATEGO ORPiP w Gdańsku w dabałości o swoich Członków podjęła trzeci wariant, w naszej ocenie najbardziej sprawiedliwy i swoją decyzją, tj. w formie uchwały w dn. 27.11.2020r., uruchomiła dostępne rezerwy finansowe - dokonując przesunięć,

a także sięgając do wypracowanych zasobów tak, ABY OBJĄĆ WSPARCIEM KAŻDEGO Z PAŃSTWA KTO ZOSTAŁ ZAKAŻONY LUB ZACHOROWAŁ NA COVID-19 i złożył do nas wniosek.

DLATEGO BLISKO 250 TYSIĘCY ZŁOTYCH PODZIELONO RÓWNO NA KAŻDEGO i NIKOGO NIE POZOSTAWILIŚMY BEZ WSPARCIA.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że sumiennie realizowane są zgodnie z tematycznymi regulaminami zapomogi losowe z tytułu np. zachorowań onkologicznych,

a także refundacje z tytułu doskonalenia zawodowego.

 

Niezwykle istotny jest też fakt, iż wywalczyliśmy dla Państwa (Samorząd Zawodowy i OZZPiP) przywrócenie 100% zasiłku chorobowego z tyt. COVID:

http://www.oipip.gda.pl/aktualnosci/990

 

Z wyrazami szacunku:

Anna Czarnecka

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku

 

W PRZYPADKU PYTAŃ dzwoń do:

Skarbnika ORPiP w Gdańsku:

 Ewa Bogdańska - Bóll tel. 698-686-459

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn