V MARCOWA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH

V MARCOWA KONFERENCJA DLA PIELĘGNIAREK i POŁOŻNYCH                                                                                 „Zakażenia szpitalne- aktualne wyzwania.”

Z okazji Dnia Kobiet dziś OIPiP w Gdańsku zorganizowała konferencję pt. „Zakażenia szpitalne- aktualne wyzwania.” Pan Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk wraz z Panem Starostą osobiście złożyli życzenia z Okazji Dnia Kobiet WSZYSTKIM PIELĘGNIARKOM I POŁOŻNYM WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO wręczając Przewodniczącej potężny bukiet przepięknych róż – które Przewodnicząca rozdzieliła wręczając solenizantkom Beatom i wykładowczyniom. Wspaniale było Gościć blisko 150 Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych, którzy ten wyjątkowy dzień chcieli spędzić wspólnie w naszej SPOŁECZNOŚCI PIELĘGNIARSKIEJ – aktualizując swoją wiedzę i wymianę poglądów. Atmosfera była wspaniała i bardzo przyjazna. Konferencja składała się z dwóch sesji: SESJA I – „Drogi  i możliwości w doskonaleniu jakości pracy pielęgniarek i położnych”, SESJA II – „Zakażenia szpitalne – profesjonalny punkt widzenia”. Niezwykle ciekawa konferencja wypełniona była bardzo praktycznymi tematami, które są bardzo przydatne w naszej codziennej pracy, mają na względzie przede wszystkim właściwą organizację pracy oraz BEZPIECZEŃSTWO NASZE I PACJENTÓW. Konferencję otworzyli Organizatorzy: Przewodnicząca Anna Czarnecka, V-ce Przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc i Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Krystyna Paszko. Następnie Jerzy Karpiński - Lekarz Wojewódzki i Dyrektor Wydziału Zdrowia w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim złożył życzenia z Okazji Dnia Kobiet oraz podziękował za współpracę z OIPiP w Gdańsku, która-jak podkreślił – zawsze opiera się na bardzo merytorycznym przygotowaniu i konkretnych solidnych argumentach. Przewodnicząca Anna Czarnecka przedstawiła temat: ,,Samorząd Zawodowy w sprawowaniu pieczy nad należytym  wykonywaniem zawodu Pielęgniarki i Położnej’’ – podkreślając istotę właściwych obsad dyżurowych, pracę wg uprawnień, istotę godnych wynagrodzeń za tak wielce odpowiedzialna pracę oraz bezpieczeństwo pracy – czyli aspekty, które są „oczkiem w głowie i celem działań naszego samorządu zawodowego”. Następnie V-ce Przewodnicząca Marzena Olszewska-Fryc przedstawiła prezentację pt. ,,Zdarzenia medyczne a komunikacja najlepszą drogą do skutecznych działań naprawczych”. Dowiedzieliśmy się jakie są najlepsze sposoby komunikacji z Pacjentem oraz w Zespołach Interdyscyplinarnych i jak niezwykle są istotne! Następnie Pani Rzecznik Anna Zaremba-Duszota (ORzOZ) OIPiP w Gdańsku na podstawie ostatnich wydarzeń wygłosiła prewencyjny wykład pt. ,,Prawidłowa organizacja i warunki pracy - gwarancją bezpiecznego wykonywania zawodu Pielęgniarki i Położnej.” Temat prawidłowej organizacji pracy pt. JUST CULTULE dotyczący ewidentnie KULTURY ORGANIZACYJNEJ przybliżyła nam prof. dr hab Małgorzata Wiśniewska (Uniwersytet Gdański) -,, Just culture’’ w podmiotach leczniczych jako przejaw dojrzałości jakościowej. Pani profesor przedstawiła jak zmierzać sukcesywnie do eliminacji złych praktyk i wydarzeń by osiągną jak najlepsze warunki, atmosferę i wyniki. W przerwie wymieniliśmy poglądy i wrażenia z wykładów oraz posililiśmy się tortem z Okazji Dnia Kobiet od Pana Marszałka i poczęstunkiem od naszej OIPiP w Gdańsku – niezwykle eleganckim i smacznym. Następnie odbyła się II SESJA, którą rozpoczęła dr Krystyna Paszko Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego Krystyna Paszko, przedstawiają prelekcję nt. ,, Profilaktyka zakażeń układu oddechowego’’. To bardzo ważny temat i wart powtarzania i podkreślania… Wszelka profilaktyka zakażeń jest niezwykle ważna – co zawsze podkreślamy i wdrażamy w życie. Następnie nasza wspaniała Koleżanka specjalistka w leczeniu ran Zofia Augusewicz omówiła: ,, Zastosowanie opatrunków leczniczych w zespołach leczenia ran’’. Następnie wręczono CERTYFIKATY i konferencję zakończono. To był fajnie spędzony czas, owocnie i serdecznie, a przy zagonionym trybie życia KAŻDEMU Z NAS PRZYDAŁO SIĘ TROCHĘ TZW. ZŁAPANIA ODDECHU.

                            Polecam fotorelację,

                            Przewodnicząca OIPiP w Gdańsku Anna Czarnecka

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn