SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OIPiP W GDAŃSKU Z PREZESEM i PRZEDSTAWICIELAMI NFZ

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI OIPiP W GDAŃSKU Z PREZESEM  i PRZEDSTAWICIELAMI NFZ

W dniu 2 listopada na zaproszenie Prezesa NFZ Andrzeja Jacyny oraz Dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbiety Rucińskiej-Kulesz Przedstawiciele OIPiP w Gdańsku uczestniczyli w spotkaniu w siedzibie NFZ w Gdańsku. Każda z Przedstawicielek OIPiP w Gdańsku była bardzo merytorycznie przygotowana aby przedstawić swoją dziedzinę działań i problemów/wyzwań z nią związanych… Omówione zostały sprawy/problemy/wyzwania bieżące dotyczące naszego Środowiska Zawodowego w czym przede wszystkim:

- stan bieżący realizacji podwyżek wynagrodzeń i podpisywania Porozumień ściśle wg „Pakietu Szumowskiego”, z podkreśleniem wielkiej potrzeby/konieczności regulacji płac Pielęgniarek/rzy – którzy nie są objęci tym pakietem tj. m.in. DPS oraz problemu wynikającego z braku podwyżek dla osób przebywających na L4 oraz urlopach macierzyńskich i wychowawczych… Rozumiemy jednocześnie – że NFZ nie jest dla Tych osób płatnikiem dlatego nie jest odpowiedzialny za tę sytuację. NFZ płaci bowiem za realizowane świadczenia zdrowotne. Dlatego warto zwrócić też uwagę na wadliwe zatrudnianie Pielęgniarek i Położnych w miejsca lub do czynności nie wymagających naszych kwalifikacji czyli nie do świadczeń zdrowotnych - do których realizacji ustawowo jesteśmy przecież zobowiązani. Dlatego następstwem jest brak odpowiednich regulacji płacowych/podwyżkowych. Przewodnicząca podkreśliła również konieczność przeprowadzania rozmów z Pracodawcami, którzy sceptycznie podchodzą do tematu podziału podwyżek wynagrodzeń i ich transparentności. Rozmowy są prowadzone lecz są również sytuacje BRAKU POZYTYWNEJ OPINII – na co szczególnie warto zwrócić uwagę;

- stan bieżący i zagrożenia dotyczące medycyny w środowisku nauczania i wychowania – przekazaliśmy raport OIPiP w Gdańsku dokonany na aktualnych zasobach pielęgniarskich i zapleczu do realizacji ustawowych zadań zawodowych w sposób należyty, bezpieczny i ze szczególna starannością;

- realizację zadań Pielęgniarek i Położnych w POZ ze wskazaniem ogromnej roli pracy w środowisku Pacjenta i na zawsze utrzymania możliwości dokonywania przez Niego  autonomicznego niezależnego wyboru swojej Pielęgniarki i Położnej; Przewodnicząca podkreśliła, że rozliczenia kapitacyjne (co wyszło przy podwyżkach wynagrodzeń i etatyzacji) niestety często odbiegają od rzeczywistości dlatego dla dobra Pacjenta i realnych świadczeń na jego rzecz  powinno być brane pod uwagę płacenie/finansowanie faktycznie zrealizowanych świadczeń…

- problemy i ogromne wyzwania dotyczące ZOL oraz całościowo opieki długoterminowej…

Ten obszar wymaga wiele działań naprawczych, doszacowania oraz rozszerzenia spektrum…

Na zakończenie Przewodnicząca podziękowała za zaproszenie i zainteresowanie podkreślanymi przez nas w wielu gremiach problemami oraz faktem, że chętni jesteśmy do współdziałania i pomocy przy realizowaniu zaproponowanych przez nas rozwiązań (całkowicie spójnych z kierunkiem działań NRPiP), a Prezes NFZ zaznaczył, iż jest otwarty na następne spotkanie i to już wkrótce… Działania ukierunkowane na zdrowie i dobro Pacjentów oraz wysoką jakość faktycznych świadczeń zdrowotnych ze wzmocnieniem i rozszerzeniem strefy ambulatoryjnej (na wzór wielu krajów UE) a także docenieniem i wykorzystaniem samodzielności zawodów medycznych (PROFESJONALISTÓW W SWOICH DZIEDZINACH!) – współpracujących ze sobą zgodnie z ustawowymi zadaniami i kwalifikacjami to ŹRÓDŁO SUKCESU nad którym wiele jeszcze musimy popracować.

                                                                                                                       mgr Anna Czarnecka

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Szkolenia i Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn