Aktualności

ORDYNOWANIE WYROBÓW MEDYCZNYCH

Pismo do NFZ Odpowiedź z NFZ

więcej

POLECAMY: ankieta z NIPiP

https://nipip.pl/zarzadzanie-zasobami-ludzkimi-w-systemie-ochrony-zdrowia-w-czasach-post-epidemii/

więcej

Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwiązań umożliwiających prowadzenie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych metodą e-learning.

        Odpowiedź MZ na propozycje NIPIP w sprawie wprowadzenia na czas epidemii doraźnych rozwią...

więcej

Ważna informacja dla Pielęgniarek i Położnych POZ - zachowano odrębne deklaracje! Współdziałanie daje wyniki:

Konferencja online w sprawie uwag środowiska pielęgniarek i położnych do wspólnej deklaracji wybor...

więcej

Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące objęcia dodatkowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków wszystkich pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii CO

        Przekazujemy odpowiedź Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego na zapytanie NIPiP dotyczące...

więcej

Kwota bazowa do wyliczania wzrostu wynagrodzenia:

Odpowiedź MZ -wysokość kwoty bazowej Pismo NRPIP

więcej

Polecamy art. od str.68 - promujący nasze Pielęgniarstwo

Polecamy art. od str.68 - promujący nasze Pielęgniarstwo 

więcej

Wniosek NRPiP do MZ o podjęcie działań w zakresie wprowadzenia przez MZ jednolitych wytycznych, procedur i zaleceń opracowanych przez Konsultantów Krajowych w poszczególnych dziedzinach medycyny i pielęgniarstwa.

Sprzeciw Pismo do MZ Pismo do fundacji

więcej

Wytrwamy ,wygramy, Covid wspólnie pokonamy

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=PqK9OFODqWk&app=desktop

więcej

Ważna dyskusja z Premierem i MZ:

Pismo do Premiera Odpowiedź od Premiera

więcej
Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Polecamy informacje Fundacji AID Ratunek
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn