Komisja ds. Pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Komisja ds. Pielęgniarstwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Członkowie:

1) Jurewicz Agata,
2) Kaszubowska Aurelia,
3) Wiśniewska Małgorzata.

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Weź udział w badaniach
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn