Komisja ds. Analizy Rynku i Analizy Ofert

Komisja ds. Analizy Rynku i Analizy Ofert

Przewodnicząca
Bogdańska–Bóll Ewa

Członkowie:

1) Wonaszek Anna,
2) Olszewska- Fryc Marzena,
3) Zając Jolanta,
4) Bobowski Arkadiusz.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn