Komisja ds. Analizy Rynku i Analizy Ofert

Komisja ds. Analizy Rynku i Analizy Ofert

Przewodnicząca
Bogdańska–Bóll Ewa

Członkowie:

1) Wonaszek Anna,
2) Olszewska- Fryc Marzena,
3) Zając Jolanta,
4) Bobowski Arkadiusz.

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje, Szkolenia
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn