Komisja ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Przewodnicząca:
BRAK

Członkowie:

1) Rożyczka Barbara,
2) Wrzesińska Henryka.

 

Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego konieczności posiadania przez pielęgniarki świadectwa ukończenia kursu Ochrony Radiologicznej Pacjenta

strona 1

strona 2

Pismo w sprawie podawania kontrastów

Stanowisko w sprawie podawania kontrastów

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn