Komisja ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Komisja ds. Pielęgniarstwa Diagnostycznego

Przewodnicząca:
Joanna Langa

Członkowie:

1) Waleńska Grażyna,
2) Rożyczka Barbara,
3) Wrzesińska Henryka.

 

Stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dotyczącego konieczności posiadania przez pielęgniarki świadectwa ukończenia kursu Ochrony Radiologicznej Pacjenta

strona 1

strona 2

Pismo w sprawie podawania kontrastów

Stanowisko w sprawie podawania kontrastów

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn