Komisja Socjalna

Komisja Socjalna

Przewodnicząca – Danuta Sikorska,

Członkowie:

1. Czerwińska Barbara,
2. Kocemba Dorota ,
3. Mazur Jadwiga,
4. Teclaw Katarzyna,
5. Załęcka Jolanta,

Komisja rozpatruje wnioski w każdy drugi wtorek miesiąca .

Regulamin

Wniosek o udzielenie pomocy socjalnej 

UWAGA!

Zgodnie z Regulaminem Komisji Socjalnej dotyczącym zasad przyznawania pomocy finansowej Członkom OIPiP w Gdańsku wymagane są konkretne dokumenty czyli oryginały. Zatem w przypadku kserokopii konieczne jest potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia dokonać mogą m.in.: pracownik biura OIPiP, bezpośredni przełożony, pielęgniarka lub położna rodzinna, lekarz rodzinny, przedstawiciel (delegat) z danego rejonu wyborczego. Zapomoga socjalna/losowa została w dniu 10 listopada 2015r. zwiększona przez ORPiP w Gdańsku do max. kwoty,która nadal jest zwolniona z podatku, ale do zakwalifikowania wymaga konkretnych dokumentów.

Z wyrazami szacunku:

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku
Anna Czarnecka

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn