Komunikat

Szanowne koleżanki,

Bezpieczeństwo personelu medycznego  w trakcie opieki nad pacjentem zakażonym/ podejrzanym  o  zakażenie  wirusem  SARS=CoV-2  (COVID-19)  zwłaszcza  w  oddziale intensywnej terapii  wymaga stworzenia jak najbardziej bezpiecznych warunków przebiegu procesu  diagnostyczno–leczniczego.  W  obliczu  postępującej  liczby  zakażeń  na  terenie naszego kraju i wielu pytań dotyczących bezpiecznych zachowań, stosowania zabezpieczeń i postępowania z pacjentem hospitalizowanym w oddziale intensywnej terapii, Grupa Robocza ds.  praktyki  PTPAiIO opracowała zalecenia w  obszarze  bezpiecznego  środowiska pracy:właściwego stosowania środków ochrony osobistej oraz  zachowania zasad bezpieczeństwa podczas opieki nad chorym zakażonym/ podejrzanym COVID-19 leczonym w OIT.
Zalecenia są dostępne na stronie PTPAiIO, COVID -19

pozdrawiam


dr hab. Wioletta Mędrzycka-Dąbrowska
Konsultant Wojewódzki Wojewody Pomorskiego
w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Partnerzy
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn