WAŻNY KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH OIPiP

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

 

 

Po decyzjach najważniejszych naszych Władz Samorządowych jakimi są Delegaci na Zjazd Krajowy - podjętych na Krajowym Zjeździe Nadzwyczajnym w Warszawie oraz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych znamy już daty/kalendarz wyborczy. PROSZĘ ZATEM ABY MAX. DO 30 PAŹDZIERNIKA ZAKTUALIZOWALI PAŃSTWO SWOJE DANE W CENTRALNYM REJESTRZE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH - SZCZEGÓLNIE W ASPEKCIE NAZWISK I WASZYCH ZAKŁADÓW PRACY CZYLI AKTUALNYCH MIEJSC ZATRUDNIENIA - gdyż wg. tych danych zawartych w CRPiP tworzone będą listy wyborcze osób uprawnionych do głosowania i kandydowania. To ogrom pracy biorąc pod uwagę, iż listy dotyczyć będą blisko 14 tys. osób. Na ich bazie w grudniu ORPiP w Gdańsku podejmie uchwałę dotyczącą rejonów wyborczych. Następnie - proszę śledzić informacje na www.oipip.gda.pl na temat terminów wyborów Delegatów w Waszych rejonach. Informacje te zostaną także pisemnie przekazane Waszym obecnym Delegatom oraz Pracodawcom. UWAGA!  KAŻDY KTO PRACUJE W KILKU ZAKŁADACH PRACY BĘDZIE MUSIAŁ ZDEKLAROWAĆ SIĘ KTÓRY Z NICH BĘDZIE OKRĘGIEM WYBORCZYM. MOŻNA BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE NA JEDNEJ LIŚCIE! W Biuletynie nr 10 odpowiemy Państwu na najczęściej zadawane pytania dotyczące ww. wyborów, z którymi zgłaszacie się do Nas zainteresowani aktywną działalnością w Organach Samorządu.

Przewodnicząca ORPiP w Gdańsku Anna Czarnecka

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn