Korespondencja

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych do korespondencji

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.
      Adres siedziby:

      80-147 Gdańsk,
      ul. Wyczółkowskiego 17A
      e-mail biuro@oipip.gda.pl

2.  Dane osobowe będą przetwarzane przez OIPiP w celu obsługi korespondencji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia
3.  Twoje dane mogą być udostępniane przez OIPiP podmiotom i organom, którym OIPiP jest zobowiązana lub upoważniona udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od OIPiP danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
4.  Administrator danych nie będzie przekazywał Twoich danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
5.  Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie, w przypadku materiałów archiwalnych, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 r. poz. 217 ze zm.).
6.  Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych.
7.  Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem rozpatrzenia korespondencji.
9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
10. W razie pytań możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail iodo@oipip.gda.pl.

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn