Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe

Pielęgniarki/położne, które chcą podjąć pracę w państwie Unii Europejskiej powinny uzyskać zaświadczenie z  okręgowej izby dotyczące posiadanego wykształcenia, braku prowadzonych postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej oraz o stażu pracy w zawodzie.


W celu uzyskania ww. zaświadczeń należy złożyć odpowiedni wniosek (kliknij tutaj) oraz przedstawić następujące dokumenty:

1. świadectwa pracy;

2. zaświadczenie o zatrudnieniu, jeśli wnioskodawca pozostaje nadal w stosunku pracy;


3. dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub położniczej;

4. dowód osobisty do wglądu.


Zaświadczenia o kwalifikacjach  i przebiegu pracy ważne są 3 miesiące od daty ich wydania.

Zaświadczenia o kwalifikacjach wydawane są wyłącznie w j. polskim – przekładu zaświadczenia na   właściwy język należy dokonać we własnym zakresie.

 

W przypadku wykonywania zawodu wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pielęgniarka/położna składają wniosek o wykreślenie z rejestru wraz z informacja o miejscu wykonywania zawodu (art. 5 ust.7 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych  Dz. U. z 2018 r. poz. 916)

 

Osoba odpowiedzialna: Sandra Lange e-mail s.imi@oipip.gda.pl

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn