Zaprzestanie wykonywania zawodu/powrót do wykonywania zawodu

Zaprzestanie wykonywania zawodu/powrót do wykonywania zawodu

 

Pielęgniarka/położna, która z osobistych względów zamierza zaprzestać wykonywania zawodu przez czas określony, zgłasza to niezwłocznie właściwej okręgowej radzie pielęgniarek i  położnych, z podaniem przewidywanego okresu niewykonywania zawodu (art. 26a ustawy z  dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz. U. z 2019 r. poz. 576 ze zm.)

Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego oświadczenia, podając przewidywany okres niewykonywania zawodu i pozostawić zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu w  aktach osobowych w izbie.

 

Oświadczenie o zaprzestaniu wykonywania zawodu (kliknij tutaj)

 

W przypadku zamiaru podjęcia zaprzestanego  zawodu,  pielęgniarka lub położna powinna zgłosić to okręgowej radzie  w formie oświadczenia. (§7 pkt. 1-2  uchwały 320/VII/2018 Naczelnej Rady  Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 września 2018 r. )

 

Oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy (kliknij tutaj)

 

Pielęgniarki i położne, które złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu są zwolnione z opłacania składek członkowskich. (uchwała nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r.)

 

Jeżeli na skutek zaprzestania wykonywania zawodu okres przerwy w wykonywaniu zawodu będzie łącznie dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, w przypadku, gdy pielęgniarka/położna będzie miała zamiar podjąć wykonywanie zawodu, będzie zobowiązana do odbycia przeszkolenia określonego przez ORPiP na podstawie art. 26 ww ustawy. Więcej o przerwie w wykonywaniu zawodu.

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn