ANALIZA SYTUACJI DOTYCZĄCEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z CHWILĄ WEJŚCIA W ŻYCIE PROPONOWANEJ USTAWY O ZDROWIU DZIECI I MŁODZIEŻY

 

Szanowni Państwo w imieniu Pani Przewodniczącej Anny Czarneckiej oraz własnym składam wszystkim Koleżankom, Pielęgniarkom oraz Dyrektorom Podmiotów leczniczych za przesłanie wypełnionych ankiet. Dzięki temu mamy rzetelnie zbadaną sytuację, którą mogłyśmy  przesłać do Marszałka Województwa Pomorskiego, Wojewody, Dyrektora NFZ Oddziału Pomorskiego, Dyrektora Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego, Marszałka Senatu -  Bogdana Borusewicza, Kuratorium Oświaty i Wychowania Oddziału Pomorskiego. Opracowanie zostało również przkazane do Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z prośbą o przesłanie go  do Osób – Instytucji( Instytut Matki i Dziecka, Ministra Zdrowia, Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium Oświaty i Wychowania, Rzecznika Praw Dziecka itp.) mających wpływ na kształt opieki nad dziećmi i młodzieżą w Środowisku Nauczania i Wychowania. Powyższa sprawa została również przedstawiona na zebraniu Komisji Sejmowej ds. Praw Pacjentów w dniu 11 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Jolanta Zając-  Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania

ANALIZA SYTUACJI DOTYCZĄCEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z CHWILĄ WEJŚCIA W ŻYCIE  PROPONOWANEJ USTAWY O ZDROWIU DZIECI I MŁODZIEŻY

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn