Informacja

UWAGA!!!

Odbiór PWZ jest możliwy jedynie osobiście lub przez osobę upoważnioną pisemnie.

Prawo Wykonywania Zawodu

BARDZO WAŻNE ! Prosimy o uregulowanie zaległych składek !

Przypominamy, że zgodnie z art. 46 i 48 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (Dz.U. 2018.123 ze zm.) każda pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest zobligowana do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o wszelkich zmianach danych do 14 dni od dnia ich powstania. Zmiany danych dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego oświadczenia pielęgniarki i położnej.Koordynator ds. Rejestru i Prawa  Wykonywania Zawodu Pielęgniarki, Położnej Iwona Krzysztoń

CZYNNE:
poniedziałek 7:30-17:00
wtorek, środa, czwartek 7:30-15:30
piątek BEZ INTERESANTÓW (WEW.PRACA BIURA)
telefon kontaktowy: (58) 320-06-84

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Oferty Pracy
Oferty Pracy
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn