Sprawozdanie z zebrania w Warszawie

Sprawozdanie z zebrania Zespołu ds. Opracowania Strategii – Modelu Rozwoju Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania  Komisji Prawa i Legislacji w Warszawie

 

 

Dnia 31 stycznia 2018 r. w siedzibie Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Warszawie odbyło się zebranie Zespołu ds. Opracowania Strategii – Modelu Rozwoju Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania.

W zebraniu uczestniczyły: Prezes  NRPiP Pani Zofia Małas, Wiceprezes Pani Mariola Łodzińska, Prezes  firmy MEDICOVER Marcin Radziwiłł wraz z dwiema Przedstawicielkami,  Przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli Pani Lidia Gniadek, Przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia w osobach: Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka Pani Anna Widarska, Pani Wanda Szelachowska – Kluza – główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,  Przedstawicielka Instytutu Matki  i Dziecka w Warszawie, Pani Wisława Ostręga  oraz dziewięć  Przedstawicielek Pielęgniarek z całej Polski, Członkiń Zespołu ds. Opracowania Strategii – Modelu Rozwoju Pielęgniarstwa Środowiska Nauczania i Wychowania  Komisji Prawa i Legislacji.

Z ramienia OIPiP w Gdańsku wzięła udział w zebraniu Przewodnicząca Komisji ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania OIPiP w Gdańsku, Jolanta Zając.

Zebranie otworzyła Pani Prezes NRPiP w Warszawie Zofia Małas, która podkreśliła znaczenie pracy pielęgniarki szkolnej oraz omówiła sytuację pielęgniarstwa, podkreślając wysoką średnią wieku pielęgniarek w Polsce.

Reprezentanci FUNDACJI MEDICOVER omówili Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych ,,Po Zdro” program przeznaczony dla dzieci w wieku szkolnym.

Następnie odbyła się dyskusja na temat założeń do projektu ustawy o zdrowiu dzieci

i młodzieży, gdzie przedstawicielki pielęgniarek przedstawiły propozycje nowych zapisów wraz z argumentacją do powyższego projektu.

Przedstawicielki Pielęgniarek podkreśliły ogromne braki personelu do podjęcia pracy

w środowisku nauczania i wychowania. Jedynym miastem, w którym  deficyt kadry pielęgniarskiej nie występuje  jest Radom. Zasygnalizowały również wysoką średnią wieku Pań pielęgniarek pracujących w Środowisku Nauczania i Wychowania, w tym ogromną rzeszę pielęgniarek - emerytek czynnych zawodowo, które zapowiadają rezygnację z pracy

w ciągu najbliższych dwóch lat. Jest to  niepokojący sygnał i sytuacja, gdzie dzieci i młodzież szkolna zostanie pozbawiona opieki pielęgniarskiej z powodu braku kadry medycznej. Założenia omawianego  projektu przewidują zmniejszenie liczby uczniów na etat pielęgniarki do 750. Przedstawicielki z pełną odpowiedzialnością poinformowały, iż z chwilą wejścia

w życie omawianej Ustawy z niezmienioną liczbą dzieci na etat pielęgniarki (750)  wiele szkół zostanie bez opieki pielęgniarskiej  z powodu braku kadry pielęgniarskiej. Przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia z ogromnym zainteresowaniem wysłuchały relacji na temat sytuacji pielęgniarstwa w Środowisku Nauczania i Wychowania. Niezbędne są pilne działania/mechanizmy zachęcające pielęgniarki do pracy w szkołach. Jest to niezbędne.

Przedstawicielka Instytutu Matki i Dziecka Pani Wisława Ostręga poinformowała,

iż ukaże się na stronie internetowej  IMiD publikacja ,,Standardy Postępowania i Metodyka Pracy Pielęgniarki Szkolnej”.

Na prośbę Najwyższej Izby Kontroli zostały omówione następujące zagadnienia dotyczące:

-      współpracy pielęgniarki i higienistki szkolnej z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarką POZ i lekarzem dentystą w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą objętej obowiązkiem szkolnym oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych,

-        dostępności do świadczeń pielęgniarki i higienistki szkolnej w środowisku nauczania

i wychowania oraz do świadczeń pielęgniarki POZ,

-     warunki udzielania świadczeń pielęgniarki i higienistki szkolnej oraz pielęgniarki POZ w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

-       współpracy pielęgniarki, higienistki szkolnej  z Dyrekcją szkół, w których realizują  świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej,

-        liczby pielęgniarek aktywnych zawodowo oraz ich struktury wiekowej,

-     najważniejszych problemów do rozwiązania w systemie ochrony zdrowia w zakresie realizacji świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą

w wieku szkolnym.

Po bardzo szczegółowo omówionych zagadnieniach dotyczących pracy pielęgniarek i higienistek szkolnych zebranie zakończono.

 

Jolanta Zając,

Przewodnicząca Komisji

ds. Pielęgniarek w Środowisku Nauczania i Wychowania

 

Partnerzy
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn