Zakończone kursy , specjalizacje

DRODZY CZYTELNICY, CHWALIMY SIĘ, BO JEST CZYM!

Składamy serdeczne gratulacje kolejnej grupie absolwentów!

 

   W dniach 06 i 09 września Dział Szkoleń OIPIP w Gdańsku przeprowadził egzaminy kończące kursy specjalistyczne w wyjazdowych edycjach kursów specjalistycznych.

 Aby ułatwić podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kompetencji jesteśmy z Wami i blisko Was.

    W Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie, gdzie 30 osób uczestniczyło w kursie specjalistycznym Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego odbył się egzamin kończący kurs.

Wszystkie osoby przystępujące do napisania testu, uzyskały wysokie wyniki, które z satysfakcją mógł ogłosić kierownik kursu Pan mgr Tomasz Aszyk wraz z Panią Dyrektor ds. Pielęgniarstwa mgr Marzeną Barton oraz członkiem kadry dydaktycznej Panią Marzeną Szczepańską.

Album ze zdjęciami

 

Kolejny wyjazdowy egzamin, tym razem kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, odbył się w Wejherowie w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy.

Tutaj również do podsumowania kursu przystąpiło 30 osób.

W atmosferze skupienia uczestnicy wypełnili test a późnej z satysfakcją odebrali zaświadczenia ukończenia kursu.

Kursanci podkreślali wspaniałą atmosferę w trakcie kursu, która ułatwiała przyswojenie profesjonalnie wyłożonej wiedzy.

Podziękowania zostały złożone na ręce Kierownika kursu mgr Tomasza Aszyka, prowadzącego wykłady i ćwiczenia mgr Jarosława Osypiuka oraz opiekunkom zajęć praktycznych.

 Album ze zdjęciami

 

 

 

 

 

Partnerzy
Polecamy bardzo ciekawy Fanpage ds. Recept
Informacja o IBUK LIBRA
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Wywiad z młodym Pielęgniarzem
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn