Zakończone kursy , specjalizacje

DRODZY CZYTELNICY, CHWALIMY SIĘ, BO JEST CZYM!

 

W dniu 19 października 2018r odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów dla specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego. W imieniu Pani Przewodniczącej mgr Anny Czarneckiej dyplomy wręczyła Położna Wiceprzewodnicząca ORPIP w Gdańsku, która pogratulowała absolwentom świetnego wyniku   egzaminu państwowego. Przedstawiciel Działu Szkoleń mgr Patrycja Malinowska dołączając się do gratulacji podziękowała kierownikowi szkolenia mgr Dorocie Kawiak za owocną współpracę. Podkreśliła również, iż wygrana przetargu Ministerstwa  Zdrowia nie byłaby możliwa dzięki przychylności i wsparcia Przewodniczącej ORPIP w Gdańsku mgr Anny Czarneckiej oraz Wiceprzewodniczącej mgr Marzeny Olszewskie-Fryc,która udostępniła nieodpłatnie sale  szkoleniowe.   

Szczęśliwi Specjaliści wspominali prawie dwuletni tok nauki, atmosferę egzaminu oraz przyjaźnie które zrodziły się w trakcie szkolenia. Na koniec wykonano wspólne zdjęcie z cennymi Dyplomami.

 

Niezmiernie miło nam poinformować, iż absolwenci szkolenia specjalizacyjnego
w dziedzinie Pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego, którego
Organizatorem była OIPIP w Gdańsku, osiągnęli NAJWYŻSZĄ ŚREDNIĄ W KRAJU z
Egzaminu Państwowego.
Wszystkim kursantom SKŁADAMY NAJSERDECZNIEJSZE GRATULACJE.

Gratulujemy i dziękujemy Kierownikowi Szkolenia - Pani mgr Dorota Kawiak
oraz wszystkim wspaniałym Wykładowcom i Opiekunom staży.

mgr Patrycja Malinowska
Koordynator ds. szkoleń OIPiP w Gdańsku

 


Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 14-16 września 2018r. OIPiP w Gdańsku zrealizowała  5 edycję kursu dokształcającego dla pielęgniarek „Bezpieczne podawanie środków cieniujących do badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego”.

W wyniku realizacji programu kształcenia kursu pielęgniarki i pielęgniarze zapoznali się z zagadnieniami m.in.:

specyfiki badań TK i MR oraz przygotowania pacjenta do badania oraz opieki nad pacjentem przed, w trakcie i po badaniu.

podstawowych zasad ochrony radiologicznej pacjenta z uwzględnieniem zastosowania osłon ochrony osobistej.

             charakterystyką środków cieniujących używanych do badań TK i MR

             rodzajami środków cieniujących oraz drogami ich podawania.

Procedurami  pielęgniarskimi obowiązującymi w pracowniach ze szczególnym uwzględnieniem postępowania z pacjentem w stanie zagrożenia życia.

 

Kurs obejmował zajęcia praktyczne w pracowni TK i MRI oraz wykłady prowadzone przez Przewodniczącą komisji Pielęgniarstwa diagnostycznego-  Panią Joannę Langa.

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniem tematyką kursu, planujemy uruchomienie kursu w Tczewie w dniach 12-14 października 2018r.

Zapraszamy do zapisów za pośrednictwem SMK.

 

W dniu 07.09.2018r. zakończyły się dwa kursy specjalistyczne organizowanie przez OIPiP w Gdańsku.

W kursie specjalistycznym Pielęgnowanie Pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie, realizowanego w Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w Wejherowie,udział brało 31 pielęgniarek. Warto podkreślić, iż była to kolejna bezpłatna dla kursantek edycja.

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu końcowego zdały go znakomicie, uzyskując niemal w 100%  maksymalną punktację. W słowach podziękowania, kursanci podkreślali profesjonalizm, ogromną wiedzę i znakomity sposób przekazu zarówno wykładowców jak i opiekunów stażu. Szczególne podziękowania trafiły na ręce Pani kierownik mgr Anny Ciemińskiej.

 

Popołudniowa sesja egzaminacyjna w COPERNICUS P.L. Szpital św. Wojciecha w Gdańsku przyniosła równie pozytywne rezultaty dla 43 absolwentów kursu specjalistycznego Wywiad i badania fizykalne.

Kursanci i kursantki pracujący na co dzień w różnych trójmiejskich szpitalach ugruntowali i rozszerzyli swoją wiedzę na bardzo ciekawych wykładach i ćwiczeniach symulowanych prowadzonych przez Pana Jarosława Osypiuka i Tomasza Aszyka.

Wszystkim absolwentom gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w pracy a wszystkie Pielęgniarki i Położne zapraszamy do poszerzania wiedzy i zdobywanie nowych kwalifikacji z naszym zespołem.

 

 

W dniu 22.06.2018r. na terenie COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. zo.o. ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku  odbył się egzamin końcowy kursu specjalistycznego Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych.

Całej Grupie Gratulujemy!

 

 

W dniu 22.06.2018r. na terenie Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej  w
Starogardzie Gdańskim odbył się egzamin kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
Całej Grupie Gratulujemy!

 

W dniu 17.06.218r. W Szpitalu Specjalistycznym im. F.Ceynowy w
Wejherowie odbył się egzamin kursu specjalistycznego Resuscytacja oddechowo
- krążeniowa noworodka.
Całej Grupie Gratulujemy!

 

Partnerzy
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Konferencje
Konferencje z kraju i świata
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Monitorowanie agresji
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn