Plany kursów i harmonogramy

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarzem szkoleń planowanych przez OIPIP w Gdańsku oraz o jego rozpropagowanie.

Plan jest w sposób ciągły aktualizowany.

Dział Szkoleń Informuje, iż informacje o zakwalifikowaniu się na szkolenie wraz z innymi informacjami dotyczącymi szkolenia przekazywane są kursantom drogą emaliową na adres podany w zgłoszeniu SMK.

W PAŹDZIERNIKU i LISTOPADZIE 

 

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją dotyczącą wzrostu liczby osób z SARS-2 dodatnich szkolenia podyplomowe zostały zawieszone ze względu na bezpieczeństwo Pielęgniarek, Pielęgniarzy i Położnych. Naszym zadaniem jest zmniejszanie ryzyka multiplikowania zakażeń i dbałość o zdrowie naszego środowiska zawodowego. Realizować będziemy jedynie formy kursów w danych zakładach pracy w zespołach zamkniętych - w ramach jednego podmiotu medycznego.

 

Kontakt z Działem Szkoleń email:  szkolenia@oipip.gda.pl
Tel: 58 320 06 83 lub 606 954 413

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na

na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA RODZINNEGO DLA POŁOŻNYCH
  w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

ü  przepracowanie w zawodzie położnej min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;

ü  posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej;

ü  niekorzystanie w ciągu ostatnich 5 lat ze specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych;

Każdy uczestnik specjalizacji musi przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego posiadać kwalifikacje:

ü  w zakresie badania fizykalnego udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

–   dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub

–   zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub

–   zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub

–   dyplomu uzyskania tytułu licencjata położnictwa począwszy od naboru 2012/2013

–   Dodatkowo wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego (egzaminu końcowego) położna jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Resuscytacja oddechowo-krążeniowo noworodka

Kwalifikacje odbędą się w Gdańsku  początkiem grudnia 2020r.

Bliższe szczegóły przekażemy wszystkim osobom zapisanym w SMK

UWAGA: WARUNKIEM UDZIAŁU W KWALIFIKACJACH JEST ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

https://smk.ezdrowie.gov.pl/ A TAKŻE ELEKTRONICZNE ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY (PLIK PDF. LUB JPG.)

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA/Pielęgniarstwo RODZINNE dla  położnych//GDAŃSK 2020

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

25

2020-12-05

2022-07-16

GDAŃSK

 W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy rzeszow@okppip.pl lub telefoniczny  698525697

Aktualne informacje dostępne są również na stronie www.okppip.pl oraz na naszym profilu na Facebooku

– Pielęgniarki na platformie

ZAPRASZAMY!

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o. w Rzeszowie ogłasza nabór na

 na BEZPŁATNE SZKOLENIE SPECJALIZACYJNE W DZIEDZINIE  PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
  w WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w szkoleniu specjalizacyjnym jest spełnianie wymogów formalnych:

ü  przepracowanie w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza min. 2 lata w ciągu ostatnich 5 lat;

ü  posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza;

ü  niekorzystanie w ciągu ostatnich 5 lat ze specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych;

Każdy uczestnik specjalizacji musi przed zakończeniem szkolenia specjalizacyjnego posiadać kwalifikacje:

ü  w zakresie badania fizykalnego udokumentowane uwierzytelnioną kopią:

–  dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r., lub

–  zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne, lub

–  zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment, lub

–  dyplomu uzyskania tytułu licencjata pielęgniarstwa począwszy od naboru 2012/2013

–   Dodatkowo wraz z wnioskiem o zakwalifikowanie do egzaminu państwowego (egzaminu końcowego) pielęgniarka jest zobowiązana przedłożyć zaświadczenie o ukończeniu kursów: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych, Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych

Kwalifikacje odbędą się w Gdańsku  początkiem grudnia 2020r.

Bliższe szczegóły przekażemy wszystkim osobom zapisanym w SMK

UWAGA: WARUNKIEM UDZIAŁU W KWALIFIKACJACH JEST ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

https://smk.ezdrowie.gov.pl/ A TAKŻE ELEKTRONICZNE ZŁOŻENIE WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZENIEM ZAŚWIADCZENIA O STAŻU PRACY (PLIK PDF. LUB JPG.)

BEZPŁATNA SPECJALIZACJA/Pielęgniarstwo CHIRURGICZNE//GDAŃSK 2020

szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.

25

2020-12-05

2022-07-16

GDAŃSK

 W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy rzeszow@okppip.pl lub telefoniczny  698525697

Aktualne informacje dostępne są również na stronie www.okppip.pl oraz na naszym profilu na Facebooku

– Pielęgniarki na platformie

ZAPRASZAMY!

 

Partnerzy
POLECAMY MAGAZYN PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ
Indywidualna i Grupowa Praktyka
Regulaminy
Medycyna szkolna
Ubezpieczenie OC
System Monitorowania Kształcenia (SMK)
Prawnik odpowiada
Ośrodek Edukacyjno-Informacyjny
Biuletyn
Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek infrormacje
Pobierz Biuletyn Informacyjny
biuletyn